Ochrona przed zwolnieniem po powrocie macierzyńskim - na co możemy liczyć?

Oczekiwanie na dziecko to i piękny czas, i czas stresu, związanego z przygotowaniem się do nowej życiowej roli. Po pojawieniu się malucha młoda mama całą swoją energię skupia na wychowaniu tego małego człowieka. W tak ważnym okresie myśli związane z kłopotami z powrotem do pracy nie powinny zaprzątać głowy kobiety, powinna ona mieć poczucie, że ma gdzie wracać.

Pracodawca nie może zwolnić pracownika w czasie ciąży i podczas urlopu macierzyńskiego. Także po urlopie macierzyńskim kobieta ma prawo wrócić do firmy i nadal pracować na swoim stanowisku lub też stanowisku równorzędnym, jeśli jest ona zatrudniona na umowę o pracę, a zapewnia jej to prawo pracy.

Powrót po urlopie macierzyńskim a prawo pracy

Artykuł 180. Kodeksu pracy zapewnia kobietom zatrudnionym na umowie o pracę prawo do urlopu macierzyńskiego. Sam urlop macierzyński przy urodzeniu jednego dziecka trwa 20 tygodni, jednak urlop macierzyński i rodzicielski trwają razem rok. Jest to okres płatnego urlopu na opiekę nad dzieckiem. Kobieta może też wrócić z urlopu po 14 tygodniach jego trwania, jeśli przejdzie ono pod opiekę ojca.

Powrót po tym czasie na pewno nie należy do najłatwiejszych, ponieważ życie młodych rodziców kompletnie się zmieniło. Jeśli kobieta chce pozostać aktywna zawodowo i szybko wrócić do pracy, może znaleźć żłobek dla dziecka. Po pozostawieniu dziecka pod opieką młoda mama ma prawo dalej rozwijać się w swojej firmie. Powinna to robić na ustalonych z pracodawcą zasadach. Wypowiedzenie umowy po powrocie z urlopu macierzyńskiego będzie nosiło znamiona dyskryminacji, jeśli nie zostanie odpowiednio uargumentowane (zgodnie z prawem pracy).

Teoretycznie pracodawca może wypowiedzieć umowę z zachowaniem ustalonego okresu wypowiedzenia (2 tygodnie przy mniej niż 6 miesiącach pracy, miesiąc przy dłuższym niż 6 miesięcy okresie zatrudnienia, 3 miesiące po 3 latach), jednak musiałby iść za tym powód.

Kiedy pracodawca tego nie respektuje i pozbawia młodą matkę okresu ochronnego, może ona zwrócić się do adwokata od prawa pracy, który zna się na tym i pomoże jej walczyć z nieuczciwym pracodawcą.

Pomoc adwokata od prawa pracy

Adwokat zajmujący się prawem pracy broni klienta przed nieuczciwymi praktykami pracodawcy, może być też przedstawicielem tej drugiej strony. Taki adwokat przeanalizuje każdy paragraf, żeby działać na korzyść osoby, która powierzy mu swoją sprawę.

W pracy powinniśmy móc czuć się bezpiecznie, dzięki czemu też lepiej wykonujemy swoje obowiązki. Sytuacja, gdy młoda mama po powrocie z urlopu macierzyńskiego jest zwalniana, może mieć znamiona dyskryminacji. To sytuacja trudna i stresująca dla kobiety, która zostawiła swoje dziecko pod opieką innych, by sama wrócić do swojego pracodawcy i nadal realizować się zawodowo.

Adwokat od prawa pracy wesprze w całym procesie, wysłucha i dobierze odpowiednią linię obrony praw pracowniczych. W Łodzi nie brakuje adwokatów od prawa pracy, warto jednak wybrać odpowiedniego specjalistę, adwokata z Łodzi z doświadczeniem.

Taki adwokat zapewnia:

Adwokat od prawa pracy spojrzy na sprawę bez emocji, obiektywnie. Spotkał on się już z wieloma podobnymi sytuacjami, więc wie, jak należy postępować i jakie prawa ma pracownica. Dobry adwokat to wygrana sprawa i spokój młodej mamy. Adwokat przeprowadzi Cię po świecie prawa pracy, wyjaśni niejasne kwestie, wesprze przed ewentualną rozprawą i w sądzie.